PRAKTIJKEXAMENS-MOTORSCOOTER


 

Er zijn voor het motorrijbewijs 2 rijexamens. Het eerste examen heet “algemene voertuig beheersing” en wordt afgekort tot AVB-examen. Het tweede rijexamen heet “algemene verkeersdeelname”, afgekort tot AVD-examen.

 

Voor het eerste rijexamen (AVB) heb je nog geen theoriecertificaat-motor nodig wanneer je een geldig autorijbewijs bezit. Met het autorijbewijs mag je rijles nemen en het AVB-examen doen. Vul wel alvast jouw eigenverklaring in op de site www.mijn.cbr.nl.  En  machtig ook gelijk onze rijschool zodat wij jouw praktijkexamen kunnen boeken. Ons rijschool nummer is 0991W8.            

 

Het theorie-examen kan je ook boeken via de site www.mijn.cbr.nl.Klik hier voor theorie leermiddelen of theoriecursus. Het theorie-certificaat is 1,5 jaar geldig.

 

Bij het tweede rijexamen (AVD) moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat-motor en geldige legitimatie!

 

 

HET RIJEXAMEN ALGEMENE VOERTUIG BEHEERSING (AVB) 

 

Heb je voldoende voertuigbeheersing zoals het CBR voorschrijft in de rijprocedure motorscooter, dan zorgt de rijschool voor een examendatum in overleg met de leerling. Vlak voor het rijexamen AVB wordt nog een les besteed aan alle bijzondere verrichtingen. Dat neemt de spanning weg voor het rijexamen. En ook om aan de weersomstandigheden te wennen. Soms regent het of waait het hard, waar je tijdens het lessen geen last van had. Even voor het rijexamen-AVD, de bijzondere verrichtingen, verkennen wij nog het terrein waar de oefeningen gedaan worden. Dan doe je de bijzondere verrichtingen makkelijker op het rijexamen. 

Op tijd gaan we naar de examinator. Je toont je geldige legitimatie, liefst met je autorijbewijs en je ondertekent de oproepkaart die je hebt meegenomen. Heb je geen autorijbewijs dan moet je wel een geldig theorie-certificaat kunnen tonen.

Na de controle van de legitimatie en ondertekening van de oproepkaart verteld de examinator dat voor het rijexamen algemene voertuig je 11 bijzondere verrichtingen heb geleerd. (Hier onder zie je bijzondere verrichtingen afgebeeld). Op het AVB-rijexamen moet je 7 oefeningen doen.Er zijn 4 verplichte oefeningen en 3 andere oefeningen worden ter plekke gekozen uit de resterende 7 oefeningen.  Elke oefening die niet goed ging volgens de rijprocedure mag nog 1 keer worden overgedaan. En zelfs 2 oefeningen mogen ook nog een 2e keer mislukken. Zelfs dan ben je nog geslaagd, mits de 2 oefeningen niet in de zelfde cluster zitten. Dus als bijvoorbeeld 2 remoefeningen beide voor de 2e keer zijn mislukt, is einde rijexamen. Hier onder zie je de afbeeldingen van de bijzondere verrichtingen, ingedeeld in 4 clusters.

 

Zorg dat je de “plaatjes” van de bijzondere verrichtingen goed kent. Dat scheelt een les. Lees ook wat geeist wordt bij elke oefening, wat de verschillen zijn tussen de ene oefening en de andere oefening. En waar de examinator speciaal op let als je de oefening op het AVB-examen uitvoert. 

 

 

HET RIJEXAMEN ALGEMENE VERKEERSDEELNAME (AVD)

 

Tijdens de verkeersdeelname-lessen rijden we volgens de rijprocedure van het CBR. We verkennen de examenroutes van het examengebied. Zo leer je de instinkers van de examenroutes (her)kennen  Heb je voldoende rijervaring, voldoende verkeersinzicht en heb je ook het theorie-certificaat voor motor dan regelt de rijschool het rijexamen Algemene Verkeersdeelname (AVD). De dag en het tijdstip van dit examen is in overleg met jou. Je krijgt dan de oproepkaart per e-mail van het CBR opgestuurd. Op je oproepkaart staat de dag, tijdstip aanvang rijexamen en het tafelnummer van de examinator. Je neemt nog een paar lesjes en één les voor het rijexamen. Tijdens deze lessen nemen we ook de controle vragen motorscooter door. 

Neem zelf ook nog de rijexamen-tips-motorscooter door. Leer van de fouten die anderen voor jou hebben gemaakt. 

 

 

 

Voor het AVD-examen moet je een geldig theoriecertificaat-motor en geldige legitimatie en een oproepkaart hebben. Als het kan, neem je autorijbewijs mee als legitimatie. De examinator weet dan dat je de verkeerstaak bij rotondes en andere plekken goed kan uitvoeren. Dan zal het examen zich automatisch richten op het echte motorrijden, namelijk ruimte creëren en anticiperen op het verkeer. 

 

Als het tijd is wordt je uitgenodigd om naar de examenzaal te gaan. Samen met je instructeur loop je naar het tafeltje van jouw examinator. Het tafelnummer staat op jouw oproepkaart. Na begroeting vraagt jou examinator naar je legitimatie. En hij verzoekt jou de meegenomen oproepkaart te ondertekenen zodat jij akkoord gaat met de rijexamen-procedure. Als de gegevens van jou legitimatie kloppen met zijn administratie dan houdt de examinator een kleine toespraak:

 

“Straks gaan we naar buiten. Wij beginnen met een ogentest. Daar wijs ik een voertuig aan waar jij het kenteken van moet oplezen. Dan gaan wij naar jou motorscooter. Daar stel ik een paar controlevragen over het voertuig. Daarna gaan we een route rijden. Ik volg jou met mijn auto. die zal ik straks aanwijzen. De instructies krijg je tijdig te horen van je eigen instructeur. Als er niets gezegd wordt ga je gewoon rechtdoor. Tenzij borden, verkeerssituaties, aanwijzingen van een agent wat anders aangeeft. Als er niets gezegd wordt is er steeds 1 oplossing mogelijk. En die moet je zelf vinden. Doodlopende wegen gaan wij niet in. Je bent niet gezakt als je er in rijdt. Maar dan moet je onnodig keren. En dat doe je op vakantie ook liever niet. Dus op het rijexamen ook niet. Soms krijg je te horen “borden volgen……..”. Dat doe je net zo lang tot dat je een andere instructie krijgt.

Houd geen rekening met mij. Jij rijdt motorscooter en geen auto. Motorscooterrijden vraagt om een ander rijgedrag. Want jij moet de voordelen van de motorscooter, wendbaarheid en acceleratie, gebruiken. Om de nadelen van motorscooter-rijden ,minder goed zichtbaar en kwetsbaarder, te elimineren.

Let niet op mij. Soms rij ik even met de auto even dicht bij jou. Dat kan te maken hebben met de verkeerssituatie op dat moment. Of ik kom dichter bij rijden om te zien hoe jij de motorscooter bedient.

Soms kan het zijn dat wij jou even niet kunnen bijhouden. Dan vragen wij jou om het even wat rustiger aan te doen. 

Onderweg kan je twee keer een stopopdracht krijgen. Eén keer in de bebouwde kom en één keer buiten de bebouwde kom.

Je moet dan zelf een mooi en veilig plekje zoeken om te stoppen. Zodra de examinator met zijn auto geparkeerd staat mag je zelfstandig wegrijden. Je krijgt dan ook geen instructie van ons om weg te rijden

Het kan gebeuren dat je onderweg de instructie niet goed hebt begrepen of gehoord. Tik dan met je linkerhand op de zijkant van je helm. Wij herhalen dan de opdracht. Is de verbinding op dat moment slecht, kijk dan naar de richtingaanwijzers van mijn auto. Of zoek zelf een mooi en veilig plekje op. Dan lossen wij daar de situatie op.

Als wij terug zijn gekomen, gaan we weer naar binnen. En hoor je hier aan tafel de uitslag.

Heb je nog vragen? Nee? Dan gaan we naar buiten. Veel succes”!

 

Naar controlevragen-motorscooter

 

Naar examenroutes-motorscooter

 

Naar rijexamentips-motorscooter

 

Meer informatie over het praktijkexamen motor 


Staat er iets abusievelijk niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met de fout en de vermelding "op de site hippe.nl / rijexamentraining motorscooter / praktijkexamens motorscooter”.