OPFRISLES


Het is een verstandige keuze om na een lange tijd even een opfris-les te nemen. Er zijn geen verplichte lessen. Wil je na een les nog een les, dan kan dat. Het liefste starten wij met de opfris-les bij Station Sloterdijk. Daar kan je rustig beginnen. Geen file’s onderweg. Niemand hoef je te halen of te brengen. En alles is dichtbij om rustig te kunnen oefenen.

 

Een opfris-les van 90 minuten kost € 80,-.

 

Bel of App:  06 - 55 33 11 11.


Staat er iets abusievelijk niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met de fout en de vermelding "op de site hippe.nl/opfrisles