BIJZONDERE VERRICHTINGEN-MOTORSCOOTER


Het eerste examen heet algemene voertuigbeheersing afgekort tot “AVB”.

 

Hier onder zie je de 11 bijzondere verrichtingen. De bijzondere verrichtingen zijn verdeeld in 4 clusters. Elke cluster heeft 1 verplichte oefening die altijd op het AVB-rijexamen gevraagd wordt. Uit cluster 2 tot en met cluster 4 kiest men tijdens het examen 1 keuze-oefening. Dus 3 andere oefeningen worden tijdens het rijexamen gekozen.

 

 

De bijzondere manoeuvres doen met een motorscooter is veel makkelijker. De motor kan niet afslaan bij langzaam rijden en kleine bochtjes maken. Schakelen hoeft ook niet. Alleen weten hoe de oefening moet worden uitgevoerd en doen.

< Cluster 1 >

Achteruit parkeren (cluster 1, verplichte oefening)

< Cluster 2 >

 Langzame slaom (cluster 2, verplichte oefening)

Stapvoets (cluster 2, keuze oefening)

Wegrijden uit parkeervak (cluster2, keuze oefening) 

Halve draai (links- of rechtsom) (cluster 2, keuze oefening)

Denkbeeldige acht (cluster 2, keuze oefening) 

< Cluster 3 >

Uitwijkoefening (cluster 3, verplichte oefening)

Snelle slalom (cluster 3, keuze oefening)

Vertragingsoefening (cluster 3, keuze oefening)

< Cluster 4 >

Noodstop (cluster 4, verplichte oefening)

  Remproef (cluster4, keuze oefening = Noodstop voor motorscooterbestuurders)

Precisie stop (cluster 4, keuze oefening)  

 

 

LET OP: Je bent bij het AVB-examen vaak met een andere  kandidaten en examinatoren. Houd rekening met elkaar. Let op jou veiligheid en die van anderen. Word je toch tijdens een oefening gehinderd, breek de oefening af. De afgebroken oefening telt dan niet mee. Want veiligheid is het belangrijkste. Ook op het examen.

De oefening is pas begonnen zodra je de eerste pylon passeert. Heb je ergens last van, stop gelijk de oefening voordat je de eerste pylon passeert. Het is dan geen mislukte oefening.

 

Er zijn 4 verplichte oefeningen op her AVB-examen. En uit de resterende oefeningen kiezen ze er 3 uit. Heb je 7 oefeningen gedaan dan hoor je direct de uitslag van de examinator. Deze wordt onmiddellijk digitaal doorgegeven naar het CBR. Je krijgt geen schriftelijke uitslag mee.

 

 

TIP: De bijzondere manoeuvres doen met een motorscooter is veel makkelijker. De motor kan niet afslaan bij langzaam rijden en kleine bochtjes maken. Schakelen hoeft ook niet. Alleen weten hoe de oefening moet worden uitgevoerd en doen.


Staat er iets abusievelijk iets niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met de fout en de vermelding "op de site hippe.nl / rijexamentraining motorscooter / bijzondere verrichtingen motorscooter”.