instinkerS MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: kRUISING HERKENNEN


DEZE INSTINKERS DIENEN TER ONDERSTEUNING VAN DE PRAKTIJKLESSEN VAN VERKEERSSCHOOL HIPPE.NL


[ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: DOMINEESLAAN, ZWANENBURG.

INSTRUCTIE: ’WIJ GAAN DE EERSTE KRUISING RECHTS’.

TIP! EEN KRUISING KAN JE OOK MAKKELIJK HERKENNEN AAN GEPLAATSTE VOORRANGSBORDEN BIJ DE KRUISING.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: WILHELMINALAAN, ZWANENBURG.

INSTRUCTIE: ’WIJ GAAN DE EERSTE LINKSAF’.

TIP!  JE KAN EEN KRUISING HERKENNEN AAN EEN STRAATNAAMBORD. MAAR ER IS SOMS UITZONDERING. DUS HIER NIET.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: WILHELMINALAAN, ZWANENBURG.

DE INSTRUCTIE WAS : ’WIJ GAAN DE EERSTE LINKSAF’.

TIP! OOK HIER KAN JE DE KRUISING KAN MAKKELIJK HERKENNEN AAN DE GEPLAATSTE VERKEERSBORDEN BIJ DE KRUISING.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM, LIJNDERDIJK, ZWANENBURG.

INSTRUCTIE: ‘ WIJ GAAN RECHTSAF’.

TIP! AAN DE BOMENRIJ KAN JE ZIEN DAT ER EEN KRUISING AANKOMT.

 

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM, FRIEDALAAN.

ALS ER NIETS GEZEGD WORDT RIJ JE RECHTDOOR.

 

TIP!  KRUISING HERKEN JE OOK AAN HET VERHOOGDE KRUISINGSVLAK. OP JE RIJEXAMEN BIJ DE KRUISING LANGZAAM RIJDEN. JE ZIET NIET OF ER IETS VAN RECHTS AANKOMT.[ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: ZUIDEINDE.

OPDRACHT: ‘ BIJ DE KRUISING GAAN WE LINKSAF’.

 

TIP! DICHTERBIJ GEKOMEN KAN JE ZIEN DAT HET EEN GEVAARLIJKE KRUISING IS. MOET JE STOPPEN VOOR HET VERKEER, DOE HET DAN VOOR DE V.O.P. NEEM DE TIJD. HIER ZAKT WEL EENS EEN LEERLING.[ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: MOLENAARSWEG.

ALS ER GEEN INSTRUCTIE IS GEGEVEN......

 

TIP! AAN DE ONDERBROKEN KANTLIJN KAN JE ZIEN DAT HET EEN KRUISING IS.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM, S 118.

ALS ER GEEN INSTRUCTIE IS GEGEVEN......

 

TIP! DE AANDUIDING DAT ER VERKEERSLICHTEN AAN KOMEN HOEFT NIET AAN TE GEVEN DAT ER EEN KRUISING AANKOMT DAT GEREGELD IS DOOR VERKEERSLICHTEN.[ INSTINKER ]MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: R 102, VELSEN-ZUID.

ALS ER GEEN INSTRUCTIE IS GEGEVEN......

 

TIP! EEN BORD DAT VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN AANGEEFT. DUS ER KOMT EEN KRUISING. VROEG KIJKEN EN SNELHEID EVENTUEEL AANPASSEN.[ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM, RINGWEG, SPAARNDAM.

ALS ER GEEN INSTRUCTIE IS GEGEVEN......

 

TIP! IN DE POLDER STAAN MEESTAL LANTARENPALEN BIJ EEN BOCHT OF EEN KRUISING. PAS JE SNELHEID AAN.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: LAGEDIJK, SPAARNDAM #2

ALS ER GEEN INSTRUCTIE IS GEGEVEN......

 

TIP! EEN VERKEERSBORD DAT HIER WAARSCHUWT VOOR OVERSTEKENDE FIETSERS. DUS EEN KRUISING. KIJKGEDRAG EN SNELHEID AANPASSEN.

 [ INSTINKER ] MOTOR-RIJEXAMEN AMSTERDAM: LAGEDIJK, SPAARNDAM #2 INSTRUCTIE: ‘BIJ DE KRUISING GAAN WE LINKSAF’.

 

TIP! ALS JE VER VOORUIT KIJKT ZIE JE EEN WEGWIJZER. DAN WEET JE DAT ER EEN KRUISING IS DIE VAAK WORDT BEREDEN. DUS VROEG EN BREED KIJKEN. SNELHEID AANPASSEN.Staat er iets abusievelijk niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met de fout en de vermelding "op de site hippe.nl / instinkers motor-rijexamen amsterdam / kruising herkennen ”.