INSTINKERS uitVOEGEN S104, A10 RICHTING amsterdam-NOORD


DEZE INFORMATIE DIENT TER ONDERSTEUNING VAN DE PRAKTIJKLESSEN VAN VERKEERSSCHOOL HIPPE.NL


INSTINKERS  UITVOEGEN S104, A10 RICHTING AMSTERDAM-NOORD

 

 

[ RING A10 ] S104 RICHTING AMSTERDAM-NOORD

INSTRUCTIE: ‘WIJ GAAN BORDEN VOLGEN BOSCH EN LOMMER’.

TIP! NA DE INSTRUCTIE KAN JE VAAK AL DE TEKST LEZEN.


TIP! NU KAN JE ZIEN DAT JE DE RECHTE RIJSTROOK MOET NEMEN. DOE HET RUSTIG AAN. RIJSTROOK VOOR RIJSTROOK WISSELEN. NIET IN EEN KEER.

TIP! LET OP, JE KAN VAN RECHTS INGEHAALD WORDEN. 

 

 


TIP! BLIJF RICHTING NAAR RECHTS AANGEVEN.   

 

 

TIP! DE RECHTER RIJSTROOK IS IDEAAL.  WANT……..

 

 


TIP! IN DE RECHTER RIJSTROOK KAN JE ALLE RICHTINGEN UIT.  

 

 

[ INSTINKER ] + TIP! HET BORD LINKS  GEEFT AAN DAT ‘BOSCH EN LOMMER’ RECHTDOOR IS. DUS JE BLIJFT IN DE ZELFDE RIJSTROOK RECHTDOOR RIJDEN!    


TIP! DE RIJSTROOK VOOR RECHTDOOR SLUIT AAN OP DE RECHTER RIJSTROOK OP DE KRUISING.  

 

TIP! EN JE KOMT VANZELF IN DE GOEDE RIJSTROOK VOOR RICHTING ‘BOSCH EN LOMMER’.   

 


TIP! GEEF GAS. JE BENT OP DE AUTOSNELWEG. JE MAG HIER 80 KM/UUR.

 

TIP! EN DAN NU RUSTIGER GAAN RIJDEN. NIET REMMEN! RUSTIG UITROLLEN.

 


TIP! BOSCH EN LOMMER IS RECHTSAF. DAT IS MAKKELIJK. GEWOON RECHTS RIJDEN EN STRAKS RECHTS AFSLAAN. 

 

TIP! ALS DE RECHTER RIJSTROOK VOOR RECHTSAF OP JE RIJEXAMEN OOK ZO VOL IS, ZORG DAT JE OF HELEMAAL IN DE RECHTER RIJSTROOK STAAT. OF JE BLIJFT IN JE RIJSTROOK STAAN.


TIP! HEB JE DE OPDRACHT GEKREGEN ‘WIJ GAAN BIJ DE VERKEERSLICHTEN LINKSAF’ DAN NEEM JE NATUURLIJK DE LINKER RIJSTROOK.

TIP! EN NEEM JE BIJ HET AFSLAAN NAAR LINKS GELIJK DE MEESTE RECHTSE RIJSTROOK VOOR RECHTDOOR. KLAAR!

 Staat er iets abusievelijk niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met de fout en de vermelding "op de site hippe.nl / instinkers uitvoegen s104, a10 richting amsterdam-noord ”.