Eigen Verklaring

Medische verklaring voor je rijgeschiktheid


Wil je praktijkexamen doen voor een auto- of motorrijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.


Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring’. 


Neem contact met ons op als je (misschien) aanmerking komt voor de volgende vragen.10 (eigenlijk 11) vragen van eigen verklaring

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?  

 

2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

 

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

 

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? 

 

5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte?

 

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. 

 

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?  

 

8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

 

8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

 

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?  

 

10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?To the point. Snel naar wat je wilt weten.


Aanmelden

Spoedopleiding

Waarom kies je voor HIPPE.NL?

Betaling

HIPPE instructeurs

HIPPE lesauto's

Webshop Praktijk

Minimale en maximale leeftijden

Examenroutes

Rijles cadeaubon